Academic Staff

Teachers

Datin Hjh Zainab binti Hj Abd Wahab (Acting Principal)

Hjh Ernye Maisurah binti Hj Matdanan

 Rosmah binti Hj Othman

Loi Keng Mui

 Kartini binti Hj Ibrahim

Salina Santhy binti Abu Bakar

 Fatimah binti Abdulah

 Hjh Duraidah binti Hj Mohd Ali

 Pg Kasmawati binti Pg Hj Metussin

Hjh Alenawati binti Hj Ibrahim

Lilawati binti Awg Naim

 Norsiah binti Ahmad

 Hjh Oslita binti Hj Othman

Chen Lee Yong

Jong Yen Lee (Michelle)

 Dk Ernie Mariani binti Pg Bidin

 Lizawati binti Abdullah

Wilfredo Jordan Lemque Jr

 Muhammad Edie Fakhri Ajun bin Abdullah

Nuraliza binti Sisa

Dk Hjh Siti Nurulhuda binti Pg Hj Tajuddin

Muhammad Imaan Harith Chan bin Abdullah @ Chan Siang Ho

Nurul Izzahhazwani binti Hj Hamzah

Muhammad Nazmi bin Puasa

Ustazah Noryasimah binti Mohd Yassin

Ustazah Roshamimi binti Hj Ibrahim

 

Assistant Teachers

Rauyah binti Hj Abd Rahman

Hjh Zarinah binti Hj Jumaat

Haile @ Nur’Azmina ‘Uzma binti Mohammad

Norislam binti YB Pgh Haji Bakar

Hajah Norlen binti Hj Mohd Ismail

Dk Noordiana binti Pg Mohammad

Nurhayaney binti Wadani

Nur Idawati binti Hj Ismail

Siti Nurliyana Diyanah binti Hj Sallehuddin

Dyg Suzilawati binti Hj Julaihi/ Md Julaihi

Dk Siti Zuraidah binti Pg Hj Zaidi

Siti Maryam binti Aliuddin

Nur Amalina binti Hj Yussof

Dk Nuramalina Shahirah binti Pg Md Sahifulizam

Hayyatul Najibah binti Abdullah

Ana Ariana Jasmin binti Ariffin

 Nizza Nazzirah binti Halim

Siti Nur Safwanah @ Fatin binti Abdul Razak

Nurhazirah binti A. Hidup

Siti Izzatul Aliah binti Mahal @ Abdul Rahman